Per trencar el gel i posar-nos en marxa:

Qüestionar-nos la necessitat de l’ús d’internet en l’aula, almenys per a facilitar-nos la nostra tasca, seria com viure d’esquenes a la realitat social, encara que les TIC’s no tenen el perquè plantejar un món millor per a totes i tots.
Llance d’aquesta manera el que podríem denominar el primer debat.
Es ben cert que ens trobem immersos en un canvi social important. Hem deixat enrere allò que denominàvem “societat industrial” i hem passat a la societat que es ve anomenant “societat de la informació”, terme acunyat pel sociòleg nord-americà, Daniel Bell, en el seu llibre: “L’adveniment de la societat postindustrial” (1973). A partir d’eixe moment les TIC’s establien una “escletxa social” entre la gent que no podia accedir-hi, i per als quals els esperava un món laboral poc qualificat i el que sí, els quals podrien ocupar la mal anomenada “classe dirigent”. Ens trobaríem amb un “darwinisme social” (ben familiar per a la nostra àrea).
Del 95 ençà canvia la situació i, per una banda l’economia vol (necessita) nous mercats per a imposar les noves tecnologies, per una altra, els països de nivells socials més baixos, junt a moviments socials igualitaris, demanden una societat de la informació per a totes i tots.
No sé si estareu d’acord o no amb la meua tesi, però de moment la deixe ací perquè puga ser objecte de debat.
Plantejat una primera qüestió entraríem en una segona necessitat: davant eixa demanda tecnològica, ens trobem davant d’una immensa i intensa quantitat d’informació, més bona, bona, menys bona o dolenta, n’hi ha molt per la xarxa, el que ens cal seria destriar entre tot eixe bagatge, no sempre cultural, i veure que ens paga la pena i que no per a les nostres aules.
La xarxa iniciada per Sergio, al qual ja coneixem, la de BioGeo, i els blocs que orbitem al seu voltant ja és una bona eina per a estar més o menys al dia de les novetats. També deixe a la vostra disposició una pàgina que vaig elaborant a poc a poc sobre pàgines que em serveixen de molt per a les meues classes.
Podem anar complementant-la o be modificant-la entre totes i tots.
Finalment cal plantejar-no si volem seguir per esta línia o seguir una diferent, o, per què no, obrir diferents fronts.
Ja direu alguna cosa.

Visitas: 14

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de Internet en el Aula para añadir comentarios!

Participar en Internet en el Aula

Comentario por ©Lola marzo 22, 2008 a las 11:15am
Estoy de acuerdo en todo, ni yo misma hubiera podido decirlo mejor... :-D

2021   Creado por Red Social INTEF.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio